Tarief

Volledige massage of Guasha behandeling 50 euro incl.BTW
Raindroptherapie 60 euro incl.BTW
Guasha voor mens 37,50 euro incl.BTW


Binnen 15 km van Leiderdorp geen reiskosten
Vanaf 15 km 20 cent per km
(Lid van de VPSN)